icon email  icon print  icon pdf

Thông tin giao nhận hàng

+ Đã xác định đơn hàng; Muốn biết hàng giao khi nào tới gọi ngay: 0906.371.372

Yahoo, skybe, facbook, google +...

- Thời gian giao hàng: Giao hàng ngay khi xác nhận đơn hàng

- Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Gia Hảo Phúc

- Giao đến công trình: Chấp nhận giao hàng đến địa điểm theo yêu cầu quý khách. Phí vận chuyển và bốc xếp quý khách thỏa thuận với nhà xe

+ Giao hàng khách các tỉnh:

- Giao ngay tại Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Gia Hảo Phúc, quý khách có phương tiên vận chuyển riêng

- Giao đến chành xe ( bến nhận hàng ) Quý khách thanh toán phí vận chuyển từ kho đến bến. Mức phí cụ thể

- Giao hàng đến tỉnh: Phí vận chuyển và bốc xếp quý khách thỏa thuận với nhà xe